ساری ـ خ جام جم  ـ روبروی صدا و سیما  ـ بنیاد مسکن استان  ـ دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز30/6/2562
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaranseil.png
  
بازسازی, مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز21/4/2562
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mian2rood.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی4/12/2561
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazanH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان14/9/2561
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaran2m.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول9/5/2561
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/2maloolneka.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول5/11/2560
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/majmaz.png
  
خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع انجمن استان19/11/2559
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/roboobisari.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز25/5/2559
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/kolangzaniM.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, ساخت مسکن معلولین15/2/2559
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/farmandaramol.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تشکیل دفتر انجمن در آمل2/1/2559
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00064.jpg00064640 x 480249 KB 14/1/2563 1:55 غ.و
00038.jpg00038640 x 403197 KB 7/1/2563 12:18 غ.و
00028.jpg00028640 x 404152 KB 7/1/2563 12:26 غ.و