هیچ موردی برای نشان دادن در این نما "فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مسکن محرومین" وجود ندارد.