عنوان

برگزاری جلسه جانمایی 10 واحد ازپروژه 256 واحدی بیستون استان کرمانشاه

متن

جلسه جانمایی 10 واحد ازپروژه 256 واحدی بیستون استان کرمانشاه مربوط به خانواده‌ای دارای حداقل دو فرد معلول با حضور مدیرعامل انجمن خیرین مسکن سازاستان، رئیس بازرسی، نماینده حراست، مدیر مشارکت ها، روسای شعب بهزیستی هرسین و کرمانشاه با توجه به وضعیت جسمانی خانوارهای دارای دومعلول برگزار و ضمن قرعه کشی و تعیین واحدها، لیست اسامی جهت معرفی و انجام فروش اقساطی به بنیاد مسکن اعلام گردید.

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/12/20

استان

کرمانشاه

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

حساب 100, خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان