عنوان

نشست هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران

متن

در تاریخ9 اسفند 1400 نشست هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران در دفتر حاج آقا اکبر ابراهیمی با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره برگزار گردید. این نشست با سخنرانی حاج آقا ابراهیمی- نایب رییس هیات مدیره انجمن شروع و با ارایه گزارشی جامع از فعالیت های انجمن توسط آقای مهندس خاکی پور- مدیرعامل انجمن ادامه یافت. در ادامه، دیگر اعضای هیات مدیره با ارایه پیشنهادهای خود در راستای پیشبرد هر چه بیشتر اهداف انجمن، به ایراد سخنرانی پرداختند.

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/12/14

استان

تهران

مکان خبر

دفتر آقای ابراهیمی

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره مرکز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور, اعضای هیات مدیره انجمن خیرین کشور