عنوان

روند تکمیل پروژه۱۲۸واحدی تعاونی مسکن استانداری در بیستون استان کرمانشاه

متن

بازدید معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی و مدیرعامل محترم انجمن خیرین مسکن ساز استان کرمانشاه از روند تکمیل پروژه۱۲۸واحدی تعاونی مسکن استانداری در بیستون که 5بلوک آن مربوط به خانوارهای دارای دو معلول می باشد

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/10/08

استان

کرمانشاه

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان