عنوان

انعقاد تفاهم نامه مابین انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان و سازمان بهزیستی استان

متن

تفاهم نامه احداث چهل وچهار واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، فی مابین انجمن خیرین مسکن ساز و اداره کل بهزیستی استان هرمزگان منعقدگردید. براساس این تفاهم نامه که به امضا آقای حمیدی مدیرعامل انجمن ودکتر حسن نژاد مدیرکل بهزیستی استان رسید، دردوسال آینده چهل وچهار واحدمسکونی برای جامعه هدف درشهرمیناب احداث خواهدشد. اعتباراین پروژه ازمحل کمکهای بلاعوض، تسهیلات ارزان قیمت وسهم آورده مددجویان تامین میگردد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/09/12

استان

هرمزگان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, مسئولین بهزیستی استان