عنوان

دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان با امام جمعه بندرعباس

متن

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان با آیت الله دکترعبادی زاده- نماینده ولی فقیه دراستان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس دیدارنمود.در این نشست که آقایان حجت السلام پورنصیر- قائم مقام نماینده ولی فقیه دربنیاد مسکن و تقی زاده- مدیرحساب صد امام(ره) هم حضورداشتند،گزارش فعالیت های انجمن وحساب صداستان ارائه گردید. دراین دیدارآیت الله عبادی زاده ضمن قدردانی ازاقدامات صورت گرفته اظهار داشت: مجموع این فعالیت هانقش بسزایی درتحقق آرمانهای بلندامام(ره) بویژه درخدمت به اقشارمحروم دارد. در ادامه این دیدار، موضوع تامین مسکن طلاب دینی استان مطرح وموردبررسی قرار گرفت که دراین خصوص مهندس حمیدی-مدیرعامل انجمن سابقه پیگیری این موضوع در انجمن استان را بازگو وپیشنهادهای قابل اجرای خود را دراین خصوص بیان نمود که مورد استقبال نماینده ولی فقیه قرارگرفت و مقرر شد با محوریت انجمن در این رابطه پیگیری و اقدامات لازم بعمل آید.

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/03/11

استان

هرمزگان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, امام جمعه بندرعباس