عنوان

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان

متن

آخرین نشست اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان در سالن جلسات بنیاد مسکن استان تشکیل گردید. دراین نشست حمیدی- مدیرعامل انجمن آخرین مسکن ساز استان وضعیت پروژه ها را تشریح نمود، وی سال ۹۹ را از نظر اجرایی سالی سخت دانست و اظهار امیدواری نمود که درسال آینده جهش خوبی در روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها داشته باشیم.آقای نوری زاده- مدیرکل بنیادمسکن استان بعد از اظهار نظر حاضرین پیرامون گزارش ارایه شده، با تشکر بابت فعالیتهای انجام گرفته، درجمع بندی مطالب گفت: بنیاد با تمام ظرفیت برای تکمیل پروژه ها درکنارانجمن خواهد بود.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/12/25

استان

هرمزگان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای هیئت مدیره انجمئ خیرین مسکن ساز استان