عنوان

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران و هیئت همراه از پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان

متن

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران و هیئت همراه از پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان سفر مهندس خـاکی پور- مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران به استان هرمزگان به منظـور بـازدید و بررسی پـروژه های انجمن خیرین مسکن ساز در این استان صورت گرفت . در این سفـرکه مهندس بیـات و مهندس مرعشی ایشـان را همراهی می کـردند ابتـدا از عملیــات بازسـازی روستـاهای زاچ و داربست از توابـع شهرستـان سیـریک بـازدید نمودند و ضمن دیـدار با مردم و مجـری طـرح، آخـرین وضعیـت پـروژه را مورد بـررسی قــراردادند . در ادامـه به شهرستـان جـاسـک عزیمت و از پـروژه 24 واحـدی در دست اجــرای انجمن در شهرجـاسـک بـازدید نمودندو سپس در نشستی با حضـور مدیرعـامل انجمن و تعدادی از خیـرین استان، موضــوع نحوه مشـارکت خیـرین منطقـه بـرای توسعـه فعــالیت هـای انجمن مورد بحث و بـررسی قــرار گرفت . مهندس خـاکی پور همچنیـن از منـازل کپـری شهر جـاسـک بـازدید و با سـاکنین دیـدار و درخصـوص تـامین مسـکن با آنهـا صحبت کردند. ایشـان پس از بـازدید از روستـای بـازسـازی شده مـازغ در بخش تخت شهرستـان بندرعبـاس، در نشستی با حضــور مدیرکل و مسوولـین بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی استـان ، مدیرعـامل انجمن و هیـئت همراه شـرکت نمودنـد که دراین جلسـه نتــایج بـازدید هـای انجـام شده مورد بحث و بـررسی قـــرار گـرفت و تصمیمـات لازم اتخـاذ شد . سپس به اتفـاق مدیرکل بنیـاد، مدیرعامل انجمن و هیـئت همراه از پـروژه های در دست اجــرای انجمن و بنیـاد مسکن استـان در شهر بندرعبــاس بـازدید و در جـریان آخـرین وضعیـت این پـروژه ها قـــرارگـرفتنـد

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/11/15

استان

هرمزگان

مکان خبر

انجمن خیرین مسکن ساز استان

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور, مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان