عنوان

برگزاری مجـمع عمومی انجمن خیرین مسکن سـاز هرمزگـان در محل سـالـن جلسـات استـــانـداری

متن

دراین نشست که اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان، استـــانـدار، معـاون امـور عمـرانی و مشـــاور عــالی استـــانـدار حضـور داشتند، ابتـدا مهندس حمیدی- مدیر عـامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گــزارش فعـــالیت های انجمن را ارائه داد . ایشــان در گــــزارش خـود اعـلام کــرد: انجـمن استــان، سلاخت حـداقـل 412 واحـد مسکونی را برای چشم انداز پنجســاله دوم خود، در سطـح استـــان هدف گـذاری و عملیـــات اجـــرایی 258 واحـد از آنهــا را شــروع کرده است. وی ضمن برشمردن مشـکلات و موانـع، بسته پیشنهـــادی انجمن را برای بازآفـــرینی بـافـت فـــرسوده شهـری تشـریح نمود. استـــانـدار هرمزگـان ضمن تقـدیر و تشکر از انجمن و ابراز خـرسنـدی از فعـالیت های انجــام شده و در دست اقــدام، انجمن را ظـرفیت بسیــار مهمی در حـوزه مسکن دانسته و اعـلام نمود: برای استفــاده از این ظـرفیت، پیگیری خواهم کرد که موانع کـاری این مجمـوعه برطـرف شود.در ادامه و پس از اظهــار نظـر و بیــانـات حــاضرین و گــزارش بـازرس ، انتخــابـات اعضــای هیــئت مدیره و بـازرس انجمن برگـزار شد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/03/24

استان

هرمزگان

مکان خبر

استانداری

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای هیئت مدیره استان، استاندار هرمزگان