عنوان

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان یزد

متن

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان یزد در دفتر مدیر کل راه وشهرسازی برگزار و گزارش وضعیت پروژه های در دست اقدام و پیگیری اخذ زمین جهت خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول تحت پوشش بهزیستی توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارائه شد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1398/06/15

استان

یزد

مکان خبر

یزد

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست در خصوص تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای هیئت مدیره انجمن استان، مسئولین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی استان