عنوان

برگزاری مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان همدان

متن

  همزمان با افتتاح پروژه 27 واحدی اردیبهشت استان همدان، مجمع عمومی سالانه انجمن خیرین مسکن ساز استان درسالن اجتماعات مخابرات استان با حضور حضرت آیت اله محمدی امام جمعه همدان،مهندس سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران و مهندس میرجعفریان مدیرکل راه وشهرسازی واعضاء هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان وجمعی از خیرین شریف استان برگزار گردید. جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید آغاز گردید و حسنی حلم رئیس هیئت مدیره انجمن ضمن خیر مقدم به مدعوین وباارائه گزارشی از عملکرد انجمن جلسه را آغاز نمود. سپس آیت اله محمدی درخصوص رسالت انجمن خیرین مسکن ساز ونیز فلسفه وجودی این انجمن مواردی را مطرح نمودند ونیز درجهت رشد و تعالی این انجمن نکاتی را متذکر شدند. درادامه با بررسی عملکرد انجمن و تصویب صورتهای مالی وتأیید مجمع عمومی جلسه به کار خود پایان داد. ​  

تصویر

تصویر

تاریخ

1391/05/08

استان

همدان

مکان خبر

منبع خبر

موضوع خبر

اشخاص