عنوان

علی صادقی نیارکی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان قزوین شد

متن

جلسه هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان قزوین با حضور اعضای هیأت مدیره تشکیل واساسنامه انجمن خیرین مسکن ساز استان مرورشد وسپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.   ـ آقای مرتضی روزبه با اکثریت آراء به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید.   ـ آقای علی صادقی نیارکی با اکثریت آراء به عنوان مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز انتخاب گردید. ​

تصویر

تصویر

تاریخ

1390/12/20

استان

قزوین

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

انتصابات, خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان